Thailand This Week: Politics 12-16 January 09

  • รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคดีกลุ่มพันธมิตรยึดสนามบินว่าจะสอบสวนเพิ่ม ก่อนเสนอออกหมายจับ เนื่องจากมีผู้เสียหายเพิ่มเติมคือ การท่าอากาศยานไทยและการบินไทย ซึ่งเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 30 และ 18,000 ล้านบาท ตามลำดับ (มติชน)
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้เรียกประชุมรัฐสภา (สมัยประชุมสามัญทั่วไป) เพื่อให้สมาชิกมาประชุมเป็นครั้งแรกในวันที่ 21 มกราคม 2552  (มติชน)
  • ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มค. 52 อนุมัติแต่งตั้ง “คณะกรรมการรัฐมนตรีพิเศษในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้” (ครม. ชุดเล็กดับไฟใต้) ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการจาก 16 กระทรวง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) และสำนักงบประมาณ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายแก้ปัญหาความไม่สงบด้วยการพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติ (ศูนย์ข่าวอิศรา)
  • Amnesty International แถลงข่าวผลการวิจัยระบุว่าไทยใช้วิธีการทรมานผู้ต้องสงสัยในการปราบปรามการก่อการร้าย และเรียกร้องให้มีการปิดศูนย์กักกัน, ให้สิทธิในการเข้าถึงทนายและสมาชิกครอบครัวแก่ผู้ถูกคุมขัง และแก้ไขพรก. ฉุกเฉินฯ ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศ และกองทัพภาคที่ 4 ได้ชี้แจงปฏิเสธเหตุการณ์ดังกล่าว โดยกองทัพฯ เห็นว่าเป็นการปล่อยข่าวเพื่อโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐที่กำลังได้รับความร่วมมือจากประชาชน และย้ำว่าปัญหาความไม่สงบฯ เป็นปัญหาภายในประเทศของไทย (ศูนย์ข่าวอิศรา, ไทยรัฐ)
  • ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2552 จำนวน 1.15 แสนล้านบาท โดยมุ่งเน้นจัดสรรให้กับโครงการที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้โดยเร็ว มากกว่าการจัดทำโครงการขนาดใหญ่ และให้มีการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับโครงการอื่นในปีงบประมาณ 2553 ต่อไปแทน ทั้งนี้ มีข้อสังเกตุว่างบประมาณดังกล่าวถูกจัดสรรให้กับโครงการของกระทรวงของพรรคประชาธิปัตย์มากที่สุด (มติชน)
  • พรรคภูมิใจไทยแถลงข่าวเปิดตัวพรรค ชูนโยบายประชานิยม สังคมเป็นสุข โดยมีส.ส.สังกัดพรรคจำนวน 32 คน และจะประชุมใหญ่พร้อมเลือกหัวหน้าพรรคในเดือนกุมภาพันธ์ (มติชน)
  • ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้วยคะแนน 934,602 เสียง ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2552 หลังจาก นายอภิรักษ์ โกษะโยธินลาออกจากตำแหน่งในสมัยที่ 2 (มติชน, วิกิพีเดีย)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: