Thailand This Week: Politics 19-23 January 2009

 • นรม. นำครม. ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบปัญหา และพบปะกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในการแก้ปัญหาความรุนแรงนี้ รัฐบาลมีแนวทางให้เลี่ยงการสร้างเหตุใดๆ ที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถใช้โจมตีการทำงานของรัฐ, เมื่อมีกรณีการโจมตีดังกล่าว ก็ให้หน่วยงานเร่งชี้แจงอย่างเร่งด่วนต่อประชาชนและต่างประเทศทุกครั้ง, เปิดโอกาสให้องค์กรเอกชนเข้าตรวจสอบการทำงานพร้อมรับฟังความคิดเห็น และมุ่งแก้ไขปัญหาควบคู่การพัฒนาพื้นที่ โดยรัฐบาลจะดูแลผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะ ค่าเสี่ยงภัย, การเบิกจ่ายงบประมาณ, การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ และการทำประกันชีวิตให้ครูในพื้นที่
 • การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 21 มค. ที่ผ่านมา ได้มีหัวข้อการอภิปรายต่างๆ อาทิ ความชอบด้วยกฎหมายของการเรียกประชุมของประธานสภาฯ, การโยกย้ายข้าราชการ, ปัญหาที่ดินทำกินและเอกสารสิทธิ และรายงานผลการศึกษาปัญหาการบังคับใช้เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 อย่างไรก็ตาม ในวันการประชุมวันที่ 22 มค. ได้มีการขอให้นับองค์ประชุมในระหว่างวาระรับทราบผลการดำเนินการของศาลปกครอง ประจำปี 2550 โดยพบว่ามีสส. มาไม่ครบองค์ประชุม จนประธานในที่ประชุมต้องสั่งยกเลิกการประชุม (เดลินิวส์ ไทยรัฐ)
 • นักเรียนนักศึกษาพร้อมประชาชนจังหวัดปัตตานี จำนวนประมาณ 2,000 คน ได้ชุมนุมและเดินขบวนรอบเมือง เพื่อต่อต้านการโจมตี่ปาเลสไตน์ของอิสราเอลในฉนวนกาซา การชุมนุมเป็นไปโดยสงบ และเรียบร้อย (มีเพียงการเผาธงชาติสหรัฐฯ เท่านั้น) โดยมีการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารอย่างใกล้ชิด (ศูนย์ข่าวอิศรา)
 • นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายื่นฟ้องกองทัพบก ต่อศาล เรียกค่าเสียหาย โดยกล่าวหาว่าทหารพรานได้เข้าจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และใช้กำลังบังคับให้สารภาพว่าตนเป็นผู้ก่อการร้าย ในการนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอ้างว่ามิได้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามอ้าง และได้ดำเนินการทั้งหมดโดยชอบ นอกจากนั้น แม่ทัพภาคฯ และคุณหญิงพรทิพย์ โรจน์สุนัท์ ได้พบปะนักศึกษาจำนวนกว่า 3,000 คน เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำงานของรัฐต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบฯ (ศูนย์ข่าวอิศรา)
 • นรม. เปิดเผยหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งแรกของรัฐบาลว่า ได้หารือประเด็นการลักลอบเข้าเมืองของชาวโรฮิงญาแล้ว โดยรัฐบาลจะชี้แจงประสานความเข้าใจกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และพม่า (ในฐานะประเทศต้นทาง) และจะดำเนินการผลักดันผู้หลบหนีเข้าเมืองนี้ออกนอกประเทศ พร้อมแก้ปัญหาขบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง (เดลินิวส์ ศูนย์ข่าวอิศรา) (ข้อเท็จจริงโดยสังเขปเกี่ยวกับกลุ่มชาวโรฮิงญา)
Advertisements

One response to this post.

 1. Posted by ithys on January 24, 2009 at 7:06 pm

  กรณีการชุมนุมในจังหวัดปัตตานี และการฟ้องคดีต่อกองทัพบกในครั้งนี้ หากยังดำเนินต่อไปโดยสงบ และเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย ก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนก้าวใหม่ของการมีส่วนร่วมในสังคมโดยรวมอย่างสร้างสรรค์ (ไม่ใช่แค่การรวมกลุ่มในชุมชนมุสลิมในพื้นที่) และสะท้อนการที่รัฐเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มใช้สิทธิของตนได้

  หรือไม่?

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: