Thailand This Week: Economy 19-23 January 2009

  • นายกฯเดินหน้านโยบายแจกที่ดิน สปก.4-01 ระบุทำตามรัฐธรรมนูญ ยันปัญหาในอดีตทุกฝ่ายเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล ซึ่งมีการทุจริตการออกเอกสารสิทธิ์ สปก. 4-01ขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดว่าจะมีพื้นที่ไหนได้รับเอกสารสิทธิ์ อีกทั้งจำนวนพื้นที่ที่สามารถจัดทำเป็น สปก.ได้นั้น ตัวเลขขณะนี้ยังไม่ตรงกัน ซึ่งตนเองจะต้องไปตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ส่วนที่ยังมีการครอบครองผิดกฎหมายนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบและความจริงฟ้องร้องต่อศาลกันไปตามกระบวนการยุติธรรม
  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า 1ธนาคารพาณิชย์ไทยทั้ง 11 แห่ง ในปี 2551 มีกำไรสุทธิรวมกันกว่า 8 หมื่นล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่กำไรสุทธิแค่ 5.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 14 เท่าจากปี 2550 ที่มียอดขาดทุนอย่างหนัก โดยธนาคารที่มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นมากสุด คือ ธนาคารนครหลวงไทย และรองลงมาคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาเหตุที่ธนาคารมีกำไรสุทธิในปี 2551 เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากในปี 2550 ธนาคารได้ตั้งสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน บัญชี ระหว่างประเทศฉบับที่ 39 (ไอเอเอส 39) ทําให้สํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงในปี 2551 จำนวน 4,920 ล้านบาท หรือ 70.93% และสำรองขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายลดลงจำนวน 1,328 ล้านบาท หรือ 79.33%
  • นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงานเผยว่า บอร์ด สปส.มีมติลดเก็บเงินสมทบนายจ้าง-ลูกจ้าง จากเดิมที่นายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายร้อยละ 5 ของรายได้ เหลือจ่ายเพียงร้อยละ 2.5 คาดเสร็จภายใน 2 เดือน และมีผลถึงเดือน ธ.ค.52 พร้อม ยืนยันว่าจะไม่กระทบต่อเงินกองทุนประกันสังคม 5 แสนล้าน แต่อาจกระทบกำไร 2 หมื่นล้าน อีกทั้งเตรียมควักเร่งด่วนอีก 1 พันล้าน ซื้อข้าวสารแจกผู้ประกันตนจำนวน 9.3 ล้านคน คนละ 1 ถุง หรือประมาณ 5 กิโลกรัม ขณะที่ “เอ็นจีโอ” ค้านสุดตัว หวั่นเปิดช่องทุจริต
  • นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์เผยตัวเลขส่งออกในเดือนธ.ค.51 ลดลง 14.55% โดยการส่งออกลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 หลังจากที่เดือนพ.ย.2551 ลดลง 18.6% เนื่องจากความต้องการสินค้าของตลาดโลกลดลง อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนส่งผลให้ลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อ เฉลี่ยทั้งปีมีส่งออกมีการขยายตัว 15.6% นำเข้าขยายตัว 27.6% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 811.9 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ตลาดส่งออกหลักลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ในทุกตลาด โดยตลาดอาเซียน ลดลง 25.9%, สหรัฐ ลดลง 19.3%, สหภาพยุโรป ลดลง 16.3% และญี่ปุ่น ลดลง 11.2% ยกเว้น อินเดีย, ฮ่องกง และ ออสเตรเลียที่ยังเพิ่มขึ้น หากครึ่งปีหลังสถานการณ์ดีขึ้น คาดปีนี้ไทยอาจโต3-5% หากได้งบประมาณสนับสนุน
  • ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แถลงผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ซีอีโอเซอร์เวย์ ไตรมาส 4/2551 จากกลุ่มตัวอย่าง มากกว่า 50% คิดว่าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่น่าพอใจมาก ขณะที่อีก 54% มองว่า พึงพอใจในนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่เช่นกัน และพอใจมากกว่าสองรัฐบาลที่ผ่านมา  และเห็นว่ารัฐบาล ควรให้ความสำคัญกับ การเร่งโครงการเมกกะโปรเจค และแก้ปัญหาสภาพคล่อง โดยส่วนใหญ่มองว่า สภาพคล่องมีความตึงตัวมากขึ้น ปัจจัยที่ส่งผลกระทบคือ การขอสินเชื่อยากทั้งสินเชื่อการค้าและการปรับลดลวงเงินกู้ของธนาคารภายในประเทศ และการไม่สามารถออกหุ้นกู้การถูกเร่งรัดหนี้สินให้คืนก่อนกำหนด
Advertisements

One response to this post.

  1. […] โดยเฉพาะจาก Thailand This week: Economy ในสัปดาห์นี้ […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: