Thailand This Week: Politics 2-6 February 2009

 • พรรคเพื่อไทยแถลงจุดยืนพรรค ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากอดีตนรม. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร แล้ว จำนวน 9 ข้อดังนี้ 1. เทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย 2. ปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. ทำหน้าที่สถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง เพื่อต่อสู้ให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ที่เคารพการตัดสินใจของประชาชน 4. ยึดมั่นในนิติรัฐ หลักนิติธรรม ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 5. สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 6. นโยบายเศรษฐกิจเสรีที่เป็นธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความสำคัญกับชาวชนบท 7. ความสุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด ขจัดความยากจน ใช้หลักการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้กับประชาชน 8. ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของประชาชน และทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 9. ระบบเศรษฐกิจ 2 แนวทาง คือส่งเสริมและเร่งรัดการส่งออกที่แข่งขันได้ ดึงดูดการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมเศรษฐกิจรากหญ้า (ไทยรัฐ)
 • นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ยื่นฟ้องครม. นรม. และรองนรม. (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้ออกคำสั่งเพิกถอนมติครม. ซึ่งเห็นชอบให้ตนพ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงฯ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกฯ ทั้งนี้ ในเวลา 17.00 น. วันเดียวกัน อธิบดีศาลปกครองกลางได้มอบหมายคณะตุลาการไต่สวนฉุกเฉินตามคำร้องขอทันที (ไทยรัฐ)
 • ประธานวิปรัฐบาล เสนอให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอให้นับองค์ประชุมสภาผู้แทนราษฏร เพื่อป้องกันการนับประชุมที่ “พร่ำเพรื่อ” ในขณะที่ สส. พรรคฝ่ายค้าน ผู้เคยเสนอให้มีการนับองค์ประชมจนต้องปิดประชุมสภามาแล้ว (วันที่ 4 กพ.) โต้ตอบว่า ในการนับองค์ประชุมดังกล่าว ยังพบว่ามีการเสียบบัตรรายงานตัวแทนสส. ที่ไม่มาประชุมอีกด้วย (ไทยรัฐ)
 • นรม. เดินทางเยือนญี่ปุ่น วันที่ 5-7 กพ. อย่างเป็นทางการ และได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนชาวญี่ปุ่น ดังนี้ 1. สภาวะทางเศรษฐกิจ และการเมืองของไทยได้กลับสู่ภาวะปกติ มีความมั่นคง และจะแก้ไขปัญหาทางการเมืองต่อไป ตามระบบรัฐสภา 2. การลงนามความร่วมมือทางการค้าไทย – ญี่ปุ่น (เจเทปป้า- JTEPA) จะส่งเสริมการค้าระหว่างทั้ง 2 ประเทศ โดยรัฐบาลใหม่จะไม่เปลี่ยนแปลงหลักการในการส่งเสริมการค้าเสรีระหว่างประเทศ จะมุ่งส่งเสริมโครงการเมกะโปรเจคต์ สร้างสาธารณูปโภค และลดระเบียบที่เป็นภาระต่อนักลงทุนต่างชาติ 3. แสดงความเสียใจต่อการปิดสนามบินที่ผ่านมา และยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีก 4. ยืนว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานต่อชนทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวโรฮิงญา (ไทยรัฐ)
 • วิปรัฐบาลจะประชุม ในวันที่ 11 กพ. เพื่อจัดสรรคณะกรรมาธิการสามัญ ทั้ง 35 คณะให้พรรคร่วมรัฐบาลใหม่ เนื่อจากความเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสภาหลังการยุบพรรคการเมืองทั้ง 3 พรรค ที่ผ่านมา หลังจากนั้นจะประชุมตัวแทนทุกพรรค และนำเข้าขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ ก่อนมีผลให้คณะกรรมาธิการชุดเดิมพ้นสภาพไป (ไทยรัฐ)
 • ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นชอบให้ พล.ต.ต. พีระ พุ่มพิเชฏฐ์ รองผู้บังคับบัญชาศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปกตร.สน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานตำรวจที่รับผิดชอบปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.จชต.) คนแรก หลังที่ประชุมครม. ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ศปก. จชต. ขึ้นแทนหน่วยงานเดิม (ศูนย์ข่าวอิศราฯ) ท่านสามารถอ่านโครงสร้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ที่นี่
Advertisements

One response to this post.

 1. Posted by ithys on February 8, 2009 at 8:40 pm

  ข่าวการเยือนต่างประเทศ และรายละเอียดการแถลงต่อสาธารณชนต่างชาตินับว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการติดตามนโยบายทางการเมือง และแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดต่างๆ เพราะมักจะสกัดมาเฉพาะเนื้อหาสาระจริงๆ (อาจแตกต่างจากการแถลงการณ์ต่อสาธารณชนในประเทศหรือไม่?)

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: