Thailand This Week: Politics 16-20 February 2009

  • นรม. ร่วมกับประธานสภาผู้แทนฯ มีโครงการให้สถาบันพระปกเกล้าเป็นกลไกในการปฏิรูปการเมืองที่เป็นกลาง ให้ทุกขั้วความเห็นทางการเมืองได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยเห็นว่าการช่วยประชาสัมพันธ์ของสื่อมวลชน และความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทุกฝ่ายซึ่งเปิดใจกว้าง จะช่วยให้สามารถปฎิรูปได้สำเร็จ (ไทยรัฐ) (โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสถานบันฯได้ที่นี่)
  • นรม. เยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ โดยได้ย้ำกับกลุ่มข้าราชการในอินโดนีเซียถึงการกลับเข้าสู่สภาวะปกติทางการเมืองของไทย และได้เข้าหารือกับประธานาธิบดี สุสิโล บัมบัง ยูโดโยโน ก่อนร่วมกันแถลงข่าวซึ่งมีเนื้อหาแสดงให้เห็นความร่วมมือของ 2 ประเทศ ด้านการค้าการลงทุน การร่วมทุนในการประมง การแก้ปัญหาชาวโรฮิงญา ปัญหา 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ การรับมือวิกฤติเศรษฐกิจโลก เงินสำรองช่วยเหลือของประเทศในภูมิภาค และการประชุม G20 ที่กำลังจะจัดขึ้นในลอนดอน (ไทยรัฐ)
  • กระทรวงมหาดไทยจะเสนอครม. พิจารณาปรับเพิ่มเงินตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความสงบ เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว (ไทยรัฐ)
  • กลุ่มสมัชชาคนจนจำนวน 100 คน ชุมนุมหน้าทำเนียบเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาที่ดินทำกิน โดยมีการปิดถนนและปีนรั้วทำเนียบฯ จนเจ้าหน้าที่เข้าสะกัดกั้น ก่อนรองเลขาธิการนายกฯ รับหนังสือร้องเรียน (ไทยรัฐ)
  • สำนักข่าว CNN เผยแพร่การสัมภาษณ์กับนรม. เกี่ยวกับปัญหาโรงฮิงญา  ว่านรม. ยอมรับกรณีการผลักดันชาวโรฮิงญาออกสู่ทะเลจริง (“…some instances of this happened…”) และแพร่ภาพหลักฐานการลากเรือผู้อพยพออกสู่ทะเล (12 กพ.) ในขณะที่นรม. ให้สัมภาษณ์ในวันต่อมา (13 กพ.) ยืนยันว่าไม่ได้ยอมรับตามข่าว (ศูนย์อิศรา, ศูนย์ข่าว INN, CNN) (ท่านสามารถเปรียบเทียบการรายงานข่าวของสื่อไทย CNN และ CNN VIDEO ได้ที่นี่)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: