Thailand This Week: Politics 23-27 February 2009

  • รมว. กระทรวงการต่างประเทศ แถลงผลการประชุมรมว. กระทรวงต่างประเทศอาเซียน มีใจความโดยสังเขปดังนี้ 1. พม่าจะรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (กรณีไซโคลนนาร์กีส) ต่ออีก 1 ปีจากอาเซียน 2. จะแก้ปัญหาโรงฮิงญาภายใต้กระบวนการบาหลี 3. รับทราบกำหนดการจัดประชุมอาเซียน +3 และ +6 (ร่วมกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และอินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) 4. เห็นควรเพิ่มทุนสำรองฉุกเฉินอาเซียน นอกจากนั้น นรม. ไทยได้หารือทวิภาคีกับ นรม.พม่า มาเลเซีย และกัมพูชาตามลำดับ เกี่ยวกับปัญหาอาทิ การแก้ปัญหาชาวโรฮิงญา ปัญหาชายแดนภาคใต้ พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา และปัญหาเขตแดน ตามลำดับ (ไทยรัฐ)
  • นรม. เปิดเผยว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้ มีตัวแทนจากภาคสังคม ภาครัฐสภา และตัวแทนเยาวชน เข้ามีส่วนร่วมเป็นครั้งแรก ในหัวข้ออาทิ สิทธิเสรีภาพ ปัญหาการเมือง และแรงงงานข้ามชาติ (ไทยรัฐ)
  • นรม. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแรงกดดันจากฝ่ายต่างๆ ให้ดำเนินคดีกับ พตท. ทักษิณฯ ว่าขณะนี้ได้สั่งให้กงสุลใหญ่ไทยประจำฮ่องกงติดตามการขอตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยตามหลักการส่งผู้รายข้ามแดน ก่อนงานปาฐกถาต่อสโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศของฮ่องกง และเห็นว่าจะมีความคืบหน้าทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมในทุกด้าน ภายใน 1 เดือน (ต่อมาได้มีการประกาศยกเลิกปาฐกถาดังกล่าวแล้ว) (ไทยรัฐ)
  • กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) สลายการชุมนุมแล้ว หลังจากปิดล้อมทำเนียบฯ ครบ 3 วัน (ไทยรัฐ)
  • ความคืบหน้าคดียึดทำเนียบรัฐบาลวันที่ 7 ตค. ซึ่งศาลปกครองกลางมีคำสั่งว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบนั้้น พนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนให้อัยการแล้ว มีข้อหาหลักคือ สมคบกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง และหน่วงเหนี่ยวกักขังมิให้สส. และสว. ออกจากรัฐสภา ในขณะที่คดียึดสนามบินทั้ง 2 แห่ง ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวน (ไทยรัฐ)
  • กลุ่มสิทธิมนุษยชนวิเคราะห์อุปสรรคการพัฒนา ASEAN ในประเด็นการจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนว่า อาจมีอุปสรรคจากความไม่ร่วมมือของประเทศสมาชิก และจากกฎบัตรอาเซียนที่ห้ามแทรกแซงกิจการภายใน และ ประเด็นการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า อาจมีอุปสรรคจากมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศสมาชิก (ไทยรัฐ)
  • นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวปาฐกถา และเสนอให้จัดสรรโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาพรรคการเมืองใช้นโยบายประชานิยมอย่างฉาบฉวย เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองในะรยะสั้น (ไทยรัฐ)
  • ครม. อนุมัติหลักการเพิ่มอัตราเงินตอบแทนกำนัน (และเจ้าพนักงานระดับท้องถิ่นอื่นๆ) แล้ว โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปี (ไทยรัฐ)
  • พรรคเพื่อไทยยืนยันข้อเสนอจัดตั้ง “รัฐบาลแห่งชาติ” ที่ให้สส. ทุกพรรคเลือกนรม. ที่เป็นกลาง และแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นขัดแย้ง ก่อนยุบสภา เพื่อเลือกตั้งใหม่ (ไทยรัฐ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: