Thailand This Week: Economy 9-13 March 2009

มติชนออนไลน์ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2552

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานเมื่อวันที่ 12 มีนาคมว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ 2552 จากภาวะเศรษฐกิจตกตำ่ทั่วโลก มีการเลิกจ้างแรงงานจำนวน จากภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคบางกลุ่มที่มีภาระการผ่อนชำระสินเชื่อ กับธนาคารพาณิชย์ และ Non-Bank ไม่สามารถผ่อนชำระสินเชื่อต่อไปได้ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงขึ้นตามมา ทำให้สถาบันการเงินปรับเพิ่มความระมัดระวังการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น จะเห็นได้จากจำนวนบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลในเดือนมกราคม 2552 ที่ผ่านมา มีประมาณ 9,751,087 บัญชี หดตัวลงร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ที่มีจำนวนบัญชีประมาณ 10,859,449 บัญชี

มติชนออนไลน์ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้รัฐบาลกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศ วงเงินรวม 2,000 ล้านดอลลาร์ หรือ ราว 75,000 ล้านบาท โดยเงินกู้ดังกล่าวจะมาจากสถาบันการเงิน 3 แห่งคือ ธนาคารโลก 1,000 ล้านดอลลาร์ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย(เอดีบี) 500 ล้านดอลลาร์ และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(ไจก้า) 500 ล้านดอลลาร์

ผู้จัดการออนไลน์     10 มีนาคม 2552

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดเผยถึงการเปิดเสรีข้าวของไทย โดยภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) ไทยจะลดภาษีนำเข้าข้าวจากอาเซียน เป็น 0% ในปี 2553 ว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมได้หารือกับผู้ส่งออกข้าวของไทยถึงกรณีดังกล่าวแล้ว เพื่อกำหนดแนวทางการนำเข้าข้าวจากอาเซียนอื่น เพราะหลายฝ่ายเกรงว่า หากไทยเปิดเสรี จะทำให้ผู้ส่งออกแห่นำเข้าข้าวจากเพื่อนบ้านมาส่งออก แทนการซื้อจากเกษตรกรไทย เพราะข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมีราคาต่ำกว่าข้าวไทยมาก โดยหลายฝ่ายเห็นว่าต้องมีการกำหนดมาตรการการนำเข้า เช่น ควรกำหนดให้ผู้นำเข้าต้องขออนุญาต กำหนดคุณสมบัติผู้นำเข้าให้ชัดเจน และทางการไทยก็ต้องตรวจสอบคุณภาพด้วยเช่นกัน โดยจะนำมาตรการที่หลายประเทศใช้ควบคุมคุณภาพข้าวที่นำเข้าจากไทยมาประยุกต์ ใช้ เช่น ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป เพราะมีความเข้มงวดมาก

มติชนออนไลน์ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552

นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับสถานะที่ชัดเจนของเงินรายได้จากการขายสลากเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว หรือ หวยบนดิน จำนวน 17,000 ล้านบาท เนื่องจากสำนักงานสลากฯไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเงินดังกล่าวรัฐบาลจะนำมา ใช้ได้หรือไม่ เนื่องจากรัฐบาลมีความต้องการนำเงินก้อนนี้มาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ

ผู้จัดการออนไลน์     13 มีนาคม 2552

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เห็นชอบให้กำหนดราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปรังประจำปี 2552 โดยข้าวเปลือกเจ้าประเภท 5% ตันละ 11,800 บาท ส่วนข้าวเปลือกเหนียวตันละ 9,000 บาท เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันนี้ 31 กรกฎาคม 2552 นี้ รวม 2.5 ล้านตัน ใช้วงเงินรับจำนำ 36,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินเดิมจากวงเงินแทรกแซงราคาพืชผลเกษตรกว่า 100,000 ล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว้ หลายฝ่ายมีความเห็นว่าการรับจำนำต้องไม่เกินวงเงินของปีเดิม เนื่องจากข้าวเปลือกนาปรังเป็นการทำนาที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ ขณะเดียวกันผลผลิตไม่ได้ลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 50 ตามที่มีการกล่าวอ้าง และราคาจำนำที่ตันละ 12,000 บาท จะทำให้เกษตรกรมีกำไรมากถึงร้อยละ 70

มติชนออนไลน์ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ถึงสถานการณ์ไก่แปรรูปของไทยว่า ในปี 2552 คาดการณ์ว่าทั้งปริมาณและมูลค่าการส่งออกจะมีแนวโน้มลดลงเหลือ 360 พันตัน มูลค่า 45,400 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2551 แล้วลดลงร้อยละ 6.0 และ 12.0  ในปี 2551 ที่ผู้เกี่ยวข้องกับวงการไก่เนื้อ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตลูกไก่เนื้อ ผู้เลี้ยงไก่จำหน่ายในประเทศ และผู้ส่งออกต่างได้รับกำไรอย่างถ้วนหน้า ทำให้ผู้เลี้ยงจึงขยายการเลี้ยงไก่กันมากขึ้น ปัจจุบันปริมาณการผลิตลูกไก่เนื้อป้อนตลาดมีมากถึง 19.5 ล้านตัวต่อสัปดาห์ จากที่ควรจะอยู่ในระดับ 17.5 ล้านตัวต่อสัปดาห์ แต่ตลาดส่งออกในเดือนมกราคม 2552 กลับมีแนวโน้มหดตัว โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป ซึ่งมูลค่าการส่งออกลดลงถึงร้อยละ 12.9 จากที่ในเดือนมกราคม 2551 ส่วนการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกในเดือน มกราคม 2552 ก็ชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 61.2 จากที่เคยมีอัตราการขยายตัวของการส่งออกสูงถึงร้อยละ 74.2 ในช่วงเดือนมกราคม 2551

ผู้จัดการออนไลน์     13 มีนาคม 2552

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันนี้ คณะทำงานชุดปรับโครงสร้างภาษีที่มี น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้รายงานให้ทราบถึงการพิจารณาแนวทางการจัดเก็บภาษีสถานบันเทิง ชา และกาแฟ รวมทั้งการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ เชื่อว่า การจัดเก็บภาษี sin tax น่าจะเก็บได้อย่างน้อยปีละ 3 หมื่นล้านบาท ส่วนการปรับปรุงภาษีสถานบริการน่าจะสร้างรายได้เพิ่ม 1 พันล้านบาทต่อปี ส่วนภาษีเครื่องดื่มชาและกาแฟน่าจะทำรายได้ประมาณ 1.5-3.0 พันล้านบาทต่อปี

มติชนออนไลน์  วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานปริมาณเงินสดหมุนเวียนในมือประชาชนและเงินฝากของสถาบันการเงินที่ ธปท.ล่าสุดอยู่ที่ 957,600 ล้านบาท ลดลง 14,500 ล้านบาท คาดว่า ปริมาณเงินในระบบที่ลดลงเป็นผลจากภาวะเงินฝืดและเศรษฐกิจชะลอ ส่งผลให้ประชาชนเริ่มประหยัดการจับจ่ายใช้สอยและนักธุรกิจชะลอการลงทุน ขณะที่ฐานะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ล่าสุด ณ 6 มีนาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 112,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากสัปดาห์ก่อนหน้า  อยู่ที่ระดับ 113,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: