Thailand This Week: Economy 16-20 March 2009

ผู้จัดการออนไลน์ 18 มีนาคม 2552

นางธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงการขยายเพดานเงินกู้ของรัฐบาล วงเงิน 1.4 ล้านบาท ตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ 2 เพื่อนำมาใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ว่า หากเป็นแพกเกจขนาดใหญ่จะมีผลต่อเศรษฐกิจมาก แต่ยังคงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาใช้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือควรมีการเร่งรัดการเบิกจ่าย ต้องใช้เงินเร็วให้เกิดผล และต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินออกไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการขยายเงินกู้รัฐบาลสามารถดำเนินการได้เป็นการชั่วคราว เมื่อภาวะเศรษฐกิจและรายได้ของรัฐบาลกลับมาสู่ภาวะปกติแล้ว รัฐบาลก็ควรกลับมาดำเนินการตามกรอบเดิม

ผู้จัดการออนไลน์ 20 มีนาคม 2552

นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน(T.C.T.A) ประมาณว่าจะมีเที่ยวบินเช่าเหมาลำ(ชาร์เตอร์ไฟล์ท)จากประเทศจีนมาเที่ยว ประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ที่ 40-50 ลำ จากช่วงปกติจะมีประมาณ70-80 ลำ และคาดว่าภาพรวมปีนี้ตลาดนักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางมาประเทศไทย ประมาณ 8 แสนคน สาเหตุที่นักท่องเที่ยวจีนลดลงมาจาก นักท่องเที่ยวจีนกำลังซื้อลดลง เพราะได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก นอกจากนั้นปัจจัยการเมืองของประเทศไทยที่ยังไม่นิ่งเท่าที่ควร ทำให้ชาวจีนยังกังวลใจจึงไม่ต้องการเดินทางเข้ามา ส่วนกลุ่มที่มีกำลังซื้อที่ยังสามารถเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศได้ก็ เลือกที่จะไปเที่ยวในประเทศอื่นๆ ที่จัดโปรโมชั่นน่าสนใจ โดยชาวจีนเลือกที่ไปเที่ยว ญี่ปุ่น ไต้หวัน มากขึ้น เพราะญี่ปุนมีการลดราคาทัวรี้ทำให้ราคาแพกเกจทัวร์ไปญี่ปุ่นราคาเท่ากับมาประเทศไทย ทางสมาคมเสนอให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ใช้โอกาสที่จะเดินทางไปประเทศจีนในเดือน พ.ค.นี้ เพื่อเจรจาเรื่องการค้าการลงทุน ให้พูดสร้างความมั่นใจชวนคนจีนมาเที่ยวไทยด้วย

ผู้จัดการออนไลน์ 20 มีนาคม 2552

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยรายงานคาดการณ์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทยปี 2552 โดยระบุว่า มีแนวโน้มที่อาจหดตัวลงจากปีก่อนหน้า โดยในกรณีที่ไม่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่เข้ามาเพิ่มเติมอีกมากนัก มูลค่าการขอรับส่งเสริมการลงทุนในปีนี้อาจอยู่ในช่วง 300,000-450,000 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่ทางบีโอไอตั้งไว้ที่ 650,000 ล้านบาท และคาดว่ากระแสเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิที่เป็นการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงน่าจะอยู่ในช่วง 7,000-10,000 ล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักเนื่องจากเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงชะลอตัว และราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวนสูง อย่างไรก็ตาม ไทยก็มีโอกาสในการได้รับการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งได้รับผลกระทบจากเงินเยนที่แข็งค่าขึ้น ทำให้เกิดการโยกย้ายฐานการผลิตเพื่อลดต้นทุน นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังเป็นโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สิ่งที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลต้องเพิ่มความสามารถใน การแข่งขันของประเทศเพื่อดึงดูดการลงทุนในระยะยาวโดยการเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะไฟฟ้า การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ การเร่งจัดทำแผนสำรองกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหากสนามบินและท่าเรือหลักเกิดปํญหา

มติชนออนไลน์ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เก็บข้อมูลช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน และความยากจนของประชาชน พบว่าปี2550 ครัวเรือนที่มีหนี้สินมีร้อยละ 63.3 หนี้สินของครัวเรือนเฉลี่ย 116,681 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากปี 2545 กว่า 3 หมื่นบาท เร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลให้ทันสถานการณ์มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เศรษฐกิจรัดตัวมาก แรงงานจำนวนไม่น้อยถูกเลิกจ้างหรือลดเงินเดือนและ ค่าล่วงเวลา ทำให้กำลังการบริโภค กำลังซื้อลดลง อาจจะต้องหันไปกู้หนี้ยืมสินมากขึ้น สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงต้องจัดเก็บข้อมูลให้ภาครัฐใช้แก้ปัญหาหนี้สินและ ความยากจนของประชาชน โดยนำไปใช้กำหนดนโยบายวางแผนทั้งในด้านประชากร สาธารณสุข การจัดหาสวัสดิการต่าง ๆ เช่นจัดทำเส้นความยากจน ส่งเสริมการออม จัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การสงเคราะห์คนพิการ จัดทำงบประมาณโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตลอดจนจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค ฯลฯ

มติชนออนไลน์ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 มีนาคมว่า สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้ออกประกาศใน Federal Register vol.74 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2552 เปิดรับฟังความคิดเห็นสำหรับสินค้าที่จะถูกระงับสิทธิจีเอสพี (GSP) ในการพิจารณาทบทวนโครงการ GSP ประจำปี 2551 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาคเอกชน(ผู้ส่งออกไทย และผู้นำเข้าสหรัฐฯ) และภาครัฐบาล สามารถยื่นคำร้อง(Petition) เพื่อ 1) ขอผ่อนผันไม่ให้ระงับสิทธิ GSP ในสินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าต่ำ (กรณี De Minimis Waiver) 2) ขอคืนสิทธิ กรณี Redesignations สำหรับสินค้าไทยที่สามารถยื่นขอผ่อนผันไม่ให้ระงับสิทธิ GSP กรณี De Minimis Waiver จำนวน 9 รายการ ได้แก่ เนื้อสัตว์ปรุงแต่งอื่น ดอกกล้วยไม้สด ทุเรียนสด มะละกอตากแห้ง มะขามตากแห้ง กุ้งปรุงแต่ง ผลไม้/ลูกนัตแช่อิ่ม มะละกอแปรรูป หนังกระบือฟอก

มติชนออนไลน์ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552

นายอาคม เอ่งฉ้วน ส.ส.กระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวเมื่อวันที่ 18 มี.ค.ภายหลังประชุมแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันปาล์ม ว่า ได้ข้อสรุป 3 ข้อดังนี้ 1. ภายในวันที่ 20 มี.ค.นี้ องค์การคลังสินค้าจะเข้าแทรกแซงราคาปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ 3.50 บาท โดยจะต้องมีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17 เปอร์เซ็นต์ที่หน้าโรงงานทั้ง 40 แห่งใน 7 จังหวัดภาคใต้ 2. ปริมาณที่จะแทรกแซงจำนวน 2 แสนตัน ในวงเงิน 4.5 พันล้านบาท โดยระยะเวลาการรับซื้อสิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค.2552 3.เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรจะต้องขายได้ไม่เกินรายละ 12.50 ตันต่อเดือน ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติม

มติชนออนไลน์ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2552
กระทรวงพาณิชย์การรายงานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทยล่าสุดการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 มีมูลค่า 11,736 ล้านดอลลาร์ฯ ลดลงร้อยละ 11.3 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าเป็นตัวเลขที่ดีขึ้นกว่าเดือนมกราคมที่หดตัวสูงถึงร้อยละ 26.5 แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงแล้วพบว่าเป็นผลมาจากฐานเปรียบเทียบ ที่ต่ำในปีก่อน ที่เทศกาลตรุษจีนตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ แต่ในปีนี้ไปอยู่ในเดือนมกราคมที่หดตัวสูงถึงร้อยละ 26.5 แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงแล้วพบว่าเป็นผลมาจากฐานเปรียบเทียบ ที่ต่ำในปีก่อน ที่เทศกาลตรุษจีนตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ แต่ในปีนี้ไปอยู่ในเดือนมกราคม ทำให้จำนวนวันที่มีการทำธุรกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้มากกว่าปีก่อนที่ มีวันหยุดยาวช่วงตรุษจีน นอกจากนี้ ราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากทำให้มีประชาชนมาขายทองกับร้านค้าทองเป็น จำนวนมาก ผู้ค้าทองจึงมีการขายทองคำออกไปยังต่างประเทศเพื่อหมุนสภาพคล่อง ซึ่งจากการวิเคราะห์ตัวเลขการส่งออกของไทยโดยเฉลี่ยในช่วง 2 เดือนแรกที่ไม่รวมทองคำ พบว่าหดตัวลงร้อยละ 27.4ในเดือนกุมภาพันธ์หดตัวร้อยละ 24.6ที่มีการส่งออกขยายตัวเป็นบวกมีเพียงข้าว และอัญมณีและเครื่องประดับเท่านั้น กลุ่มเศรษฐกิจชั้นนำอื่นๆ ไม่ว่ายูโรโซน หรือญี่ปุ่น ยังคงมีแนวโน้มอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่อง และโอกาสที่จะเห็นเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวได้ภายในปีนี้มีน้อยลง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: